Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

06 augustus 2009

Places to picknick (2)

Vlak langs de A73 ligt één van de merkwaardigste picknick hot spots van Nijmegen: de koortsboom te Overasselt (nr.5). Deze middelgrote boom staat naast het grote scoutingweiland dat zich in de bossen rond de Overasseltse en Hatertse Vennen bevindt, en de koortsboom is er één van de zeven die nog in Nederland aanwe- zig zijn. In vroeger tijden werden stukjes kleding van een (koortsi- ge) zieke aan een dergelijke boom gebonden om de ziekte 'af te bin- den' en dit gebruik werd van Bulgarije tot België bijgelovig uitgevoerd.
De boom bij Nijmegen valt minder op dan de ruïne (van 'n kapel) er direct naast, maar mensen die willen genieten van bos en natuur en de heidense koortsboom überhaupt niet wensen te zien, gaan op de aanwezige pick- nickbank gewoon met hun rug naar St.Walrick toe zitten.

Vanaf de A73 bij afslag 2 - Nijmegen Dukenburg - rechts de Boetbergweg oprijden. Eerste rechts (Staddijk) en rechtdoor blijven rijden (bocht naar rechts, over de snelweg) gemeente Nijmegen uit. Staddijk gaat over in StWalrickweg. Neem de zeven- de rechts (Hessenbergseweg) en parkeer bij pannenkoekenhuis St.Walrick (op ca. 150m afstand van de boom). De weg oversteken en op het bospad rechtdoor richting het groene bord 'Natuurre- servaat'. Bij de splitsing rechts.

1 opmerking: